O nás

Poslání Grupy Liberta

Posláním naší společnosti je ukázat a poskytnout klientovi, jak obchodnímu, tak individuálnímu, novou kvalitu služeb souvisejících s neomezenou ekologickou spotřebou vody. Naše zařízení nabízejí chytré řešení, které je realizováno po celém světě. Voda je život. Tato věta / toto tvrzení ?? má pro nás zvláštní moc.

Nabízíme řešení šetrné k životnímu prostředí, které minimalizuje spotřebu plastových lahví používaných v masovém měřítku. Zapojujeme se do proekologických kampaní, vzděláváme.

Jako skupina odborníků s rozsáhlými zkušenostmi ve vodním hospodářství jsme testovali mnoho zařízení, filtrů, poznali jsme různé techniky čištění vody a zvolili ty, které považujeme za nejlepší. Naše zařízení jsou vyráběna v Polsku a evropských zemích, mají certifikaci a jsou vyrobena z materiálů určených pro styk s potravinami. Chceme mít jistotu, že výdejníky, ze kterých naši zákazníci pijí vodu, budou bezpečné a voda bude vždy čerstvá. Díky několika detailům, jako např. teplota, způsob chlazení, správně zvolené filtry, materiály uvnitř zařízení, správná sanitace, hermeticky uzavřený dávkovací systém (nenasává dovnitř vzduch), získáváme vodu s vynikající chutí, která je srovnatelná s vodou vytékající z horských pramenů.

Naše práce je naší vášní. Mluvíme s každým zákazníkem, nasloucháme jeho potřebám a pro každého připravujeme individuální nabídku. Zvláštní pozornost věnujeme kvalitě našich služeb a pohodlí našich zákazníků.

V práci se zaměřujeme na rodinnou atmosféru a poskytování služeb na profesionální úrovni. Obsluhujeme zákazníky z celého Polska, spolupracujeme s vodárenskými společnostmi a systém WATERPOINT používáme také my, naše rodiny i naši přátelé. Jen stěží najdete lepší doporučení. Doporučujeme něco, čemu věříme.

Dne 16. října 2018 naše společnost získala cenu v rámci soutěže „Společnost roku 2018“, kterou uspořádal Městský úřad v Bielsko-Bialé, Okresní úřad v Bielsko-Bialé a Regionální obchodní a průmyslová komora v Bielsko-Bialé, pod heslem „Místní samosprávy pro podnikatele“.

V podnikání se zaměřujeme na trojici cílů a hodnot
Za prvé: Svoboda

Věříme, že svobodné jednání a myšlení spojuje, místo rozděluje, a vytváří řešení pro budoucnost.

Za druhé: Důvěra

Vyvíjíme veškeré úsilí, aby naše vztahy se zákazníky byly založeny na vzájemné důvěře, kterou chceme společně rozvíjet v každé fázi naší obchodní spolupráce.

Za třetí: Vývoj

Firma se rozvíjí tak rychle, jak rychle pracují její zaměstnanci. Neuznáváme stagnaci, protože i svět se neustále mění. Rozvoj je nekonečný proces, a my se snažíme, aby každý náš zaměstnanec se co nejrychleji rozvíjel. Vážíme si tradičních řešení, která jsou pro nás ukazatelem dalšího rozvoje.

grupa liberta

naše firma je členem
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Zadzwoń