Instalace systému Waterpoint

Analýza

Kontrola technických a kvalitativních parametrů pro zvolené místo
Analýza hydraulických podmínek - zkouška tlaku, technického stavu potrubí, výběr místa připojení.
Rozbor kvality vody ze zdroje a po její úpravě dodavatelem vody – specifikace zdroje (podzemní, povrchová voda), výkaz parametrů kvality surové vody ze zdroje a po její úpravě vodárenskou společností.
Rozbor kvality vody u zákazníka v místě připojení na vodovod – rozbory z databáze vodárenské společnosti (z prováděného monitorování) + kontrolní testy provedené servisem GL (vybrané parametry kvality)
 

Výběr filtru

Výběr filtračního zařízení a instalace přípojky
Analýza hydraulických parametrů - návrh připojení (regulace tlaku, ochrana v případě poruchy).
Analýza parametrů kvality - výběr technologie úpravy (sedimentační filtrace, mikrofiltrace, adsorpce/dechlorace, sanitace pomocí UV lampy).
Rozbor vody po instalaci výdejníku - provedení (fyzikálně-chemických, mikrobiologických a organoleptických) zkoušek již přefiltrované vody.
 

Výběr zařízení

Preference zákazníka - horká, chlazená, neperlivá, perlivá voda.
Typ zařízení - specifikace uživatele (kancelář, škola, výrobní závod, zdravotnické zařízení, individuální zákazník atd.). Seznamte se s naším řešením.
Základní kritéria - prostředí, ve kterém bude zařízení používáno (kancelář, výrobní hala, škola), náklady, estetický vzhled, další možnosti (dávkovač kelímků, láhve na).
 

Servis

Výměna filtru min. jednou za 6 měsíců
Hydraulické zkoušky, mytí a sanitace, kontrola těsnosti a provozu systému waterblock.
Zkušební test zařízení - kontrola nastavení parametrů (teplota horké či chlazené vody, úroveň saturace CO2 dle vlastní volby).
Kontrola kvality vody na výtokovém ramínku zařízení Waterpoint u zákazníka: chuť, vůně, zákal, barva a rychlý mikrobiologický test.
Zkoušky v akreditované externí laboratoři - zkoušky konkrétních fyzikálně-chemických parametrů - mikrobiologické zkoušky.
Monitorování kvalitativních parametrů - zkoušky před a po každé výměně filtru.
Sanitace každých 6 měsíců a po každém zásahu do zařízení, které může způsobit jeho roztěsnění.
Dodatečný kvalitativní rozbor vody za úhradu na žádost zákazníka dle jeho volby.
Kontrola kvality vody za úhradu dle vlastní volby po nahlášených poruchách u vodárenské společnosti.
 
Zadzwoń