Často kladené otázky

Proč bych měl zvolit systém Waterpoint jako zdroj vody pro své pracoviště?
 • Voda ze systému Waterpoint je levnější než voda v 19 litrových barelech.
 • Voda ze systému Waterpoint je k dispozici kdykoli a v jakémkoli množství - závisí pouze na dostupnosti vody z veřejné vodovodní sítě. Už se nemusíte obávat, že vám dojde voda kvůli selhání dodavatele - máte svoje vlastní zařízení pro přípravu vynikající, čerstvé pitné vody.
 • Voda ze systému Waterpoint je stejně kvalitní jako voda v 19litrových barelech a v mnoha případech ji může svou kvalitou převýšit (v systému Waterpoint nedochází k přechodu organických sloučenin z plastových obalů do vody).
 
Which are some of the Customers for which the Waterpoint system works best?
 • The System works best for all groups of Customers who want to have constant access to high-quality water and who use water regularly. These are mainly: workplaces, offices, hospitals, clinics, kindergartens, schools, universities.
 
Pro které zákazníky je systém Waterpoint nejlepší volbou?
 • Systém Waterpoint mohou používat všechny skupiny zákazníků, kteří chtějí mít trvalý přístup k vysoce kvalitní pitné vodě a kteří vodu pravidelně konzumují. Jedná se zejména o: pracoviště, kanceláře, úřady, nemocnice, polikliniky, školky, školy, vysoké školy.
 
Je bezpečné používat upravenou vodu ze systému Waterpoint? Ano, systém Waterpoint je šetrný k životnímu prostředí, protože:
 • neznečišťuje ovzduší – už není třeba zbytečně plýtvat pohonnými hmotami jen proto, aby se vodu dováželo do míst, kde je jí nadbytek
 • nevytváří odpad - systém Waterpoint nevyžaduje výrobu obrovského množství plastových obalů
 • neznečisťuje životní prostředí chemickými látkami, jelikož nepotřebuje velké množství čisticích a dezinfekčních prostředků, jako je tomu v případě používání 19litrových barelů
 
Využívá systém Waterpoint pro úpravu vody princip reverzní osmózy?
 • Tento systém principy reverzní osmózy nevyužívá. Systém reverzní osmózy je moderní technologií používanou pro úpravu vody pro průmyslové, technické a laboratorní účely, nikoli pro úpravu pitné vody. Tato technologie je používaná pro přípravu pitné vody pouze v extrémních podmínkách, ve kterých neexistuje jiná možnost přístupu k vodě z přírodních zdrojů.
 
Jaký je výkon filtračních zařízení v systému Waterpoint?
 • Kapacita chlazení vody na 8-12oC – 7,2 l/h
 • Kapacita ohřevu vody na 92-95oC – 8,1 l/h
 • Kapacita ohřevu vody na pokojovou teplotu - 120 l/h
 
Jaké vodní filtry filtrující vodu v rámci systému Waterpoint jsou uvnitř výdejníků?
 • Zařízení je vybaveno profesionálním filtračním systémem, který odstraňuje škodlivé látky, bakterie, nepříjemný zápach, barvu a chuť, a přitom zanechává všechny složky vody, které mají pozitivní vliv na zdraví a dobrou chuť vody.
 • Zařízení stejně jako filtry jsou vyrobeny z materiálů určených pro styk s potravinami. Filtry jsou vyrobeny z materiálů schválených Národním hygienickým fondem (National Sanitisation Foundation) a lze je recyklovat.
 
Jaké množství vody jsou filtry používané v zařízeních Waterpoint schopné přefiltrovat?
 • Kapacita filtrů umožňuje přefiltrování 5 000 litrů vody.
 
Jak fungují vodní filtry ve výdejníku?
 • V systémech Waterpoint je standardně nainstalován filtrační systém založený na hrubé filtraci s propustností 0,5 mikrometru a adsorpční filtr s aktivním uhlím a stříbrem, které zachycují nečistoty, odstraňují nepříjemný zápach chlóru a výrazně zlepšují chuť vody. Voda v zařízení Waterpoint je chráněna proti kontaminaci škodlivými mikroorganismy.
 
Je systém Waterpoint schopen vyrobit perlivou vodu?
 • Waterpoint může být vybaven saturátorem k sycení pitné vody plynným CO2.
 
Jaké jsou náklady na provoz filtračních zařízení?
 • Veškeré provozní náklady jako výměna filtrů, sanitace a pravidelné kontroly jsou zahrnuty do měsíčního poplatku, které hradí poskytovatel služeb. Kromě toho zaručujeme nepřetržitý provoz zařízení, což znamená, že v případě poruchy poskytujeme bezplatný servis nebo, je-li nutné, výměnu zařízení.
 
V čem spočívá sanitace systému Waterpoint v souladu s předpisy?
 • Sanitace filtračního zařízení spočívá v dezinfekci vodního systému. Spolu se sanitací je pokaždé provedena výměna filtrů.
 
Co nabízíte v rámci měsíčního poplatku za používání výdejníku vody Waterpoint?
 • Rozbor vody před provedením instalace zařízení
 • Optimální sadu filtrů a jejich pravidelnou výměnu jednou za 6 měsíců
 • Výběr zařízení dle vašeho očekávání. Zařízení jsou nabízena ve třech základních kategoriích: ekonomické, standardní a balíček standard plus
 • Pravidelný servis (výměna filtrů, sanitace zařízení) spojený s rozborem kvality vody po instalaci zařízení
 
Kdo hradí náklady na připojení výdejníku k vodovodu?
 • V případě uzavření běžné smlouvy je instalace zařízení zdarma.
 
Jak lze objednat systém Waterpoint?
 • • Chcete-li objednat systém Waterpoint, kontaktujte naše zákaznické centrum na čísle +48 33 845 90 83
 
Zadzwoń